Vår Vision

Målsättningen för FAB detect AB är att förse sina kunder med säkra, funktionella och kostnadseffektiva lösningar för gasdetektering genom hög kompetens och lång erfarenhet.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklar vi kontinuerligt våra tekniska lösningar. Detta förbättrar vårt utbud som förhoppningsvis leder till goda långsiktiga relationer med såväl kunder som underentreprenörer och leverantörer.

Kvaliteten på våra tjänster och produkter säkerställs genom utbildning, engagemang och ansvar för att kundernas och regelverkens krav uppfylls i till fullo. Provningar och kalibreringar utförs alltid efter väl beskrivna metoder och med hög spårbarhet.

Kvalitetsledningssystemet ska kontinuerligt utvecklas med SS-EN ISO/IEC 17025 som lägsta krav. Målet är att vara Sveriges ledande företag inom gasdetektion med avseende på kvalitet, service och kundnöjdhet.

Miljö, Hälsa och Säkerhet

FAB Detect tar miljöfrågorna på stort allvar och vi är glada att kunna leverera gasdetektorsystem som i första hand är till för personlig säkerhet men också för att skydda miljön mot utsläpp av olika gaser. Vi arbetar aktivt i branscher som bland annat riktar sig mot lösningar för förnyelsebar energi och vi tror att våra produkter och tjänster gör skillnad. De elektronikprodukter som vi levererar erbjuder vi oss att utan kostnad ta tillbaka för återvinning enligt Naturvårdsverkets förordningar.

Vi rör oss ofta i verksamheter där det finns hälsorisker. Därför arbetar vi mycket med att utbilda vår personal och se till att adekvat skyddsutrustning finns tillgänglig. På företaget bedrivs kontinuerlig utbildning inom HLR.

Säkerhetsfrågorna är tätt förbundna med hälsoaspekterna och de betonas i interna utbildningar. Vi levererar gasdetektorer för personskydd för de flesta situationer så det är en naturlig del av verksamheten.

Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.