Målsättningen för FAB detect AB är att förse sina kunder med säkra, funktionella och kostnadseffektiva lösningar för gasdetektering genom hög kompetens och lång erfarenhet.

Tillsammans med våra kunder och leverantörer utvecklar vi kontinuerligt våra tekniska lösningar. Detta förbättrar vårt utbud som förhoppningsvis leder till goda långsiktiga relationer med såväl kunder som underentreprenörer och leverantörer.

Kvaliteten på våra tjänster och produkter säkerställs genom utbildning, engagemang och ansvar för att kundernas och regelverkens krav uppfylls i till fullo. Provningar och kalibreringar utförs alltid efter väl beskrivna metoder och med hög spårbarhet.

Kvalitetsledningssystemet ska kontinuerligt utvecklas med SS-EN ISO/IEC 17025 som lägsta krav. Målet är att vara Sveriges ledande företag inom gasdetektion med avseende på kvalitet, service och kundnöjdhet.