FAB detect AB levererar syrevaktslösningar från ett antal leverantörer och tekniker. Vi kan både detektera brist på syre eller den undanträngande gasen beroende på situation. Vi kan även detektera överskott på syre.

Exempel på situationer när en syrevakt kan behövas är:

  • · Flytande kväve (LN2)
  • · Kylmedia i tex. AC anläggningar
  • · CO2 i industri och bryggerinäring.
  • · O2 flaskor.

Kontakta oss gärna om ni har frågor eller funderingar.