FAB detect AB har stor erfarenhet av gasdetekteringsanläggningar i renrum och har idag ett stort antal detektorer installerade i Norden. Genom kopplingen med moderbolaget FAB Support AB har vi även lång erfarenhet av gasrening med tillhörande ändpunktsdetektion (EPD ) och har god förståelse för de processer som är typiska för halvledarindustri.

Vi kan detektera alla halvledargaser under hygieniska gränsvärdena och tillhandahåller också läcksökare och portabla instrument för dessa gaser.