Reagensrör från Kitagawa är ett enkelt och kostnadseffektivt provtagningssystem där kontinuerlig gasdetektering över tid inte är nödvändigt. Ingen kalibrering behövs och proven kan utföras utan utbildning eller tidigare erfarenhet av gasdetektering. En mätning görs genom att ett reagensrör förs in i reagensrörspumpen AP-20, endast ett lätt drag med pumpen behövs därefter visas gaskoncentrationen genom en avläsning av skalan. Det finns reagensrör för över 300 olika gaser och olika tillbehör för olika applikationer.

Kitagawa